Doelen die levensomstandigheden voor kinderen & jongeren in Nederland verbeteren:

Wat doet
Stichting Retourschip

Stichting Retourschip is een ANBI geregistreerde stichting en bestaat sinds 2004. De stichting heeft zich sinds 2004 gericht op bredere thema’s als milieu, cultuur, gezondheid, bestrijding van armoede en bescherming van mensenrechten.

Het huidige bestuur ziet deze thema’s nog steeds als belangrijke onderwerpen maar zal zich vanaf 2023 voornamelijk gaan richten op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen binnen Nederland, nu en in de toekomst.

Kinderen zien wij als de toekomst van onze samenleving en we willen ons graag inzetten om een veilige, gezonde, prettige omgeving voor kinderen, tieners en jong volwassenen te creëren waarin gelijke kansen en een menswaardig bestaan voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zelfs in Nederland zien we nog veel schrijnende situaties op het gebied van armoede, gezondheid en huiselijk geweld.

We kijken niet alleen naar de direct omgeving van het kind, maar ook naar onderwijs, maatschappelijke en milieu omstandigheden die het leven nu en in de toekomst kunnen verbeteren. We zetten ons met directe steun of door het ondersteunen van andere stichtingen in voor betere levensomstandigheden voor kinderen.

Jeroen Timmermans

“Het zijn de enthousiaste mensen met wie wij in contact komen en hun verhalen over het geweldige werk dat zij en hun organisaties verrichten, dat ons blijft motiveren.”