Ons beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, maar hebben binnen redelijke grenzen wel recht op vergoeding van onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie. Dit sluit aan op de inmiddels gepubliceerde ANBI regels:
Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben vanwege hun functie bij de instelling. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor vacatie, zoals het voorbereiden en bijwonen van een vergadering.