Dusabikane is een stichting die zich richt op de economische en sociale ontwikkeling van jongeren in Burundi, een land met 8 miljoen inwoners in Oost Afrika. Dusabikane staat voor “’ samen helpen’’ in de taal van Burundi. Door de burgeroorlogen tussen de Tutsi en Hutu in de jaren 90 is de economische achterstand van het land zorgelijk. Burundi behoort tot een van de armste landen ter wereld.

Afgelopen jaren heeft Dusabikane vakopleidingen opgezet voor vrouwen en jongeren in de regio Mbuye.

Er is een landbouwcoöperatie voor vrouwen opgericht en kleinschalige landbouw is verbeterd door scholing en verbetering van het bewerken van de grond en telen en oogsten.

Ook zijn er waterputten geslagen waardoor de bevolking van Mbuye en omliggende dorpen toegang kregen tot schoon drinkwater. Hierdoor zijn de leefomstandigheden van families sterk verbeterd.

98 % van de huishoudens niet zijn aangesloten op het elektriciteits-netwerk worden er voor verlichting en koken nog veelal gebruik gemaakt van traditionele energiebronnen als houtskool en kerosine. Dit is slecht voor het milieu en de gezondheid. Het project dat recent is ontwikkeld en nu wordt geïmplementeerd is het stimuleren van gebruik van Zonne-energie. Hierbij worden 50 jongeren opgeleid als installateur en onderhoudsmonteur Zonnepanelen. Om dit te realiseren worden wij o.a. ondersteund door Stichting Retourschip. Waarvoor onze hartelijke dank.