Stichting Voorschot verzorgt sinds 2015 een kleinschalige woon- en werklocatie voor 16 jongvolwassenen met autisme en een verstandelijke (of andere) beperking. Zij krijgen professionele begeleiding en leiden gei╠łntegreerd binnen de samenleving een zo gewoon mogelijk leven. Hiermee is Villa Voorschot een multifunctionele locatie waar wonen, werken, begeleiding, verzorging en sociaal maatschappelijk ondernemen bij elkaar komen.

De jongeren wonen in 2 woongroepen met 24-uurs zorg en elke bewoner heeft een eigen studio. Het betreft hier groepswonen dus er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten en daarnaast worden ook andere activiteiten in groepsverband gedaan, zoals spelletjes, sporten, wandelen en fietsen. Er wordt gewerkt op basis van een dag- en weekprogramma, waarbij het uitgangspunt is dat elke bewoner zinvolle dagbesteding krijgt aangeboden.

Villa Voorschot is tijdens de bouw voorzien van 96 zonnepanelen, met het oog op energiebesparing en duurzaamheid. Een hogere investering hiervoor was toen niet mogelijk.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze panelen niet volledig de elektriciteitsbehoefte van de Villa dekten. Om meer elektriciteit zelf op te wekken en een grotere besparing te realiseren is het aantal zonnepanelen verdubbeld. Stichting Retourschip heeft ruimhartig bijgedragen aan het realiseren van deze uitbreiding.

De bewoners van Villa Voorschot zijn Stichting Retourschip daar heel erg dankbaar voor!