Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Ongeveer 100.000 kinderen in Nederland worden thuis dagelijks geconfronteerd met ernstige problemen. En ruim 40.000 daarvan kunnen niet eens meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren.

Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en onvermogen van ouders kunnen zorgen voor een negatief klimaat waardoor de kinderen niet de positieve aandacht krijgen
die ze zo hard nodig hebben. Zo raken ze eenzaam, komen in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Op latere leeftijd lopen ze een verhoogd risico op het criminele pad te raken, werkloos te worden, zelf hun kinderen niet goed op te kunnen voeden of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

Voor deze kinderen is er Stichting Het Vergeten Kind. We zetten ons in voor kinderen die opgroeien in een onveilige en/of instabiele thuissituatie en die voor velen onzichtbaar zijn.

Met onze kinderprogramma’s zorgen we ervoor dat kinderen uit onze doelgroep niet vergeten worden, ‘gewoon’ kind kunnen zijn en ze zich positief kunnen ontwikkelen. Door plezier even al hun zorgen vergeten, lol maken, op adem komen, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen maken en kunnen meedoen. Altijd met maximale aandacht en zorg voor het kind.

Een van die programma’s is Heppie Tour: een dagje kinderplezier in een pretpark, dierentuin, museum of theater samen met je zus, broer, (pleeg)ouder(s) of verzorger. Wij zijn erg blij met de steun die we in 2022 voor onze uitstapjes naar Familiepark Drievliet en het Archeon Avonturenpark hebben ontvangen van Stichting Retourschip!