In Nederland leven zo’n 280.000 mensen met dementie; naar schatting zal dit aantal in 2050 zijn gestegen tot 520.000. Het grootste gedeelte van deze mensen woont thuis, vaak met hulp van een familielid dat fungeert als mantelzorger. Eén van de meest voorkomende symptomen van dementie is probleemgedrag, zoals agressie, agitatie en apathie. Dit gedrag heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven van zowel degene met dementie als de mantelzorger.

Helaas is er tot op heden geen genezing voor dementie. Medicatie tegen het probleemgedrag geeft vaak veel bijwerkingen en werkt niet altijd. Om te zorgen dat het thuis aangenaam blijft voor zowel degene met dementie als de mantelzorger, is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan in de thuissituatie naar andere behandelopties. Zo kunnen we de kwaliteit van leven van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger waarborgen en verbeteren.

Meerdere studies hebben uitgewezen dat muzikale interventies bij mensen met dementie onder anderen depressieve gevoelens en probleemgedrag kunnen verminderen of zelfs uitstellen, daarbij tevens resulterend in vermindering van stress bij de mantelzorgers.

Gezien het feit dat het langetermijngeheugen bij mensen met dementie relatief gespaard blijft, herinneren deze mensen dingen uit hun jeugd vaak nog goed; zo ook hun lievelingsmuziek van toen. Daarom verwachten wij dat het luisteren naar persoonlijke voorkeursmuziek een veelbelovende interventie is voor zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers.

Het Muziek als Medicijn Fonds (MAM) beoogt de zorg voor patiënten te verbeteren door muziek als een duurzame, evidence-based behandeling te implementeren in de ouderen- en gezondheidszorg. Eén van de studies die nu wordt opgezet binnen MAM is de MUSIC-DECARE studie; MUSIC for home living people with DEmentia and their CAREgivers. In deze studie gaan wij onderzoeken of het dagelijks luisteren naar persoonlijke voorkeursmuziek gunstige effecten heeft voor mensen met dementie die thuis wonen. Tevens gaan wij de impact op de mantelzorgers onderzoeken, evenals de kosteneffectiviteit van deze interventie. Binnenkort kunnen wij starten met het uitvoeren van deze studie, mede dankzij een gulle gift van Stichting Retourschip!

 

Bent u benieuwd naar het werk van Muziek als Medicijn? Voor verdere informatie kunt u terecht op www.muziekalsmedicijn.nl