Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in armoede. Armoede betekent voor veel van deze kinderen een valse start in het leven. Vaak groeien ze op in huishoudens met veel stress. Er is veel onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van armoede op de korte, middellange en lange termijn. Daaruit blijkt dat armoede zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen nadelig beïnvloedt. Hierdoor groeit de kansenongelijkheid in Nederland. Armoede wordt van generatie op generatie overgedragen.

Het is onze missie om kinderen te laten zien dat er kansen zijn voor iedereen, ongeacht waar je vandaan kom. We leren kinderen hun eigen pad te bewandelen. Ook leren zij dat je sterker uit tegenslagen kunt komen, dat het goed is om doelen te stellen en te dromen, maar ook om stil te staan bij wat je al hebt bereikt en successen te vieren. Een van de methoden die we daarvoor gebruiken is de training “Ik ben rijk”.

Ik ben rijk is een preventieve groepsinterventie. We werken met drie leeftijdsgroepen. De methode leert kinderen hun eigen pad te bewandelen en om te gaan met tegenslagen. Ze leren zien wat ze al hebben bereikt en dat je daar trots op mag zijn. In de lessen vieren we kleine en grote successen. We reiken de kinderen tools aan om te leren omgaan met kritiek, frustraties, en pestgedrag. Maar ook hulp vragen komt aan bod.  Wat is eigenlijk een gevoel? En wat is een gedachte? En welke keuzes heb je, bijvoorbeeld om iets wel of niet te doen? Spelenderwijs komt ook het thema geld aan bod en het maken van keuzes daarover. Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen staan centraal. Ieder kind is tenslotte rijk.

Kinderen krijgen door Ik ben rijk weer een gevoel van controle dat ze door de armoede vaak zijn kwijtgeraakt. Zo draagt Ik ben rijk bij aan het welzijn van kinderen. De methode stelt kinderen in staat betere keuzes te maken, zowel voor de korte als de langere termijn. Dit zorgt er onder meer voor dat kinderen (weer) beter presteren op school. Ik ben rijk is een effectieve methode om de negatieve effecten van armoede tegen te gaan. Kinderen die de lessen hebben gevolgd, zijn weerbaarder en lopen minder risico later ook in armoede te leven.

Voor meer informatie kijk op www.ikbenrijk.com