Ontbijttassen voor kinderen die buiten alle regelingen vallen

In Nederland is er een grote groep mensen die structureel onvoldoende voedsel heeft. Deze hulpvraag is niet nieuw, maar onder andere door de COVID-19 pandemie in combinatie met de inflatie en de gasprijzen is de vraag om voedselhulp enorm toegenomen en in sommige gevallen meer zichtbaar geworden. Uit onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt en Rode Kruis komt naar voren dat voedselnood veel voorkomt onder gezinnen met kinderen. Kinderen zijn extra kwetsbaar omdat de gevolgen van voedseltekort groot zijn voor hun groei en ontwikkeling. Een goed ontbijt zorgt voor meer energie en een betere concentratie o.a. op school.

Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen zou moeten maken om eten en is daarom voor deze onzichtbare doelgroep gestart met het project ’Ontbijttassen’. Het project richt zich op eenoudergezinnen in de bijstand- of armoedeval, kinderen uit lagere inkomsten huishoudens en gezinnen met een migratie- of vluchtelingen-achtergrond.  Deze interventie richt zich in eerste instantie op kinderen in de basisschoolleeftijd die in voedselnood zitten en hun ouders/verzorgers en draagt daarmee bij aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen.