Werken als een Paard zet zich in voor Rotterdamse kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In een stad als Rotterdam bestaan er veel sociaal-maatschappelijke problemen. Werken als een Paard wil graag bijdragen aan het oplossen van deze problemen. Dat doen ze middels een vijftal projecten (waar soms ook paarden voor worden ingezet) voor ondermeer kinderen die opgroeien in uitdagende wijken of in lastige thuissituaties. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen die wegens een beperking extra zorg en aandacht nodig hebben. Het meest intensieve en omvangrijke project is Werken als een Paard Na School. Een project waar een schooljaar lang kinderen uit groep 7 van basisscholen uit focuswijken op Rotterdam-Zuid eens per week met het team van Werken als een Paard op pad gaan. Doel is om in ongeveer 38 lessen en excursies de wereld van deze kinderen te vergroten en ze zelf hun plek in de wereld te laten ontdekken. In alle projecten zit een rode lijn: als je werkt als een paard kun je veel bereiken!